Oświadczenie

Oświadczam, iż przysługują mi majątkowe prawa autorskie do utworów w postaci zdjęć, grafik oraz wzorów graficzno-słownych, które zamieszczam w serwisie internetowym koszulkomat.eu.

Oświadczam, że wszystkie zamieszczane przeze mnie zdjęcia, grafiki oraz wzory graficzno-słowne w serwisie koszulkomat.eu nie naruszają praw osób trzecich. Przyjmuję również do wiadomości, że wszelkie ewentualne roszczenia poszkodowanego zostaną skierowane do mnie.

Oświadczam również, że jako dysponent majątkowych praw autorskich udzielam platformie koszulkomat.eu prawa do korzystania z zamieszczonych utworów w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Wyżej wymienione prawa:
1. nie mają charakteru wyłącznego i uprawniają do korzystania z utworu przez serwis koszulkomat.eu bez ograniczeń terytorialnych.
2. obejmują także prawo do korzystania z utworu w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w utworze.
3. obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania utworu osobom trzecim.
4. udzielone zostają na czas nieoznaczony.

© Copyright 2018 by koszulkomat.eu ®. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności. Zamknij